Tips

3 belangrijke tips voor je recreatiewoning verzekeren

983Views

Een recreatiewoning verzekeren gebeurt tegenwoordig heel wat vaker dan vroeger. Dat we deze evolutie moeten vaststellen hoeft eigenlijk helemaal niet te verbazen, wel integendeel. De risico’s die eigenaars van een dergelijke woning lopen zijn namelijk door de jaren heen aanzienlijk toegenomen. Dat is niet in het minst het gevolg van ons extremer wordende weerbeeld. Vroeger kwamen zware stormen in Nederland eigenlijk niet zo vaak voor, maar dat is tegenwoordig wel even anders. Wil jij ook een recreatiewoningverzekering afsluiten? Of heb je toch nog twijfels? In beide gevallen is het de moeite waard om de onderstaande informatie door te nemen.

Tip 1: Niet verplicht, wel ontzettend belangrijk

Voor zowel de opstal- als de inboedelverzekering geldt dat ze in Nederland niet verplicht dienen te worden afgesloten. Dat is eveneens het geval voor de recreatiewoningverzekering. Het ontbreken van zo’n verplichting heeft als gevolg dat niet elke eigenaar van een vakantiehuis een dergelijke verzekering afsluit. Dat is ergens natuurlijk wel een beetje logisch, maar anderzijds brengt dit ook een niet onaanzienlijk aantal risico’s met zich mee. Experten benadrukken dan ook niet zelden het absolute belang van het afsluiten van zo’n verzekering voor je vakantiehuis. Kies je wel voor je recreatiewoning verzekeren? Dan kan je doorgaans rekenen op de onderstaande dekkingen:

  • Brand- en explosie schade;
  • Waterschade;
  • Stormschade of schade door natuurgeweld;

Bovenstaande schadegevallen zijn absoluut niet de enige die je kan laten dekken. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor mogelijke schade aan de inboedel van je vakantiehuis. Het spreekt voor zich dat ook eventuele aanwezige bijgebouwen mee in de verzekering opgenomen kunnen worden.

Tip 2: Let op het al dan niet inbegrepen zijn van een aansprakelijkheidsverzekering

Bij een recreatiewoning verzekeren is het ook altijd de moeite waard om na te gaan of je meteen ook beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering of niet. Voor menig aantal mensen geldt dat zij het vermoeden hebben dat een dergelijke dekking altijd standaard deel uitmaakt van zo’n verzekering. Dat is echter niet juist. Toch is de aanwezigheid van een dergelijke verzekering ongelofelijk belangrijk. Ze zorgt er immers voor dat heel wat verschillende schadegevallen geen directe impact zullen hebben op je financiële situatie en dat is natuurlijk ontzettend belangrijk.

Tip 3: Controleer grondig hoe je verzekeringspremie tot stand is gekomen

Een recreatiewoning verzekeren heeft natuurlijk als gevolg dat je rekening moet houden met een bepaalde premie die je zal moeten betalen. De hoogte van deze premie zal in de praktijk worden bepaald door verschillende elementen. Natuurlijk is er in eerste instantie het type verzekering die je gaat afsluiten voor je recreatiewoning. Bovendien spelen ook de mogelijke extra dekkingen voor bijvoorbeeld bijgebouwen eveneens een niet onbelangrijke rol. Hou er bovendien rekening mee dat je tevens de zogenaamde verhuur van je vakantiehuis zal willen laten dekken.

Ben je van plan om je vakantiehuis niet alleen te gebruiken voor eigen gebruik? Ga je ze dus met andere woorden ook verhuren aan derden omwille van recreatieve doeleinden? Dan moet je dit verplicht aangeven aan je (potentiële) verzekeraar. Let op, permanente verhuur aan één en dezelfde persoon valt doorgaans niet onder de gewone recreatiewoningverzekering van Eerdmans.nl. Ook hier moet je bij een recreatiewoning verzekeren de nodige aandacht aan besteden.

admin
the authoradmin

Geef een reactie