Tips

Scheiden na pensioen: Wat gebeurt er met je rechten, titels en bezittingen?

255Views

Scheiden is nooit makkelijk, maar scheiden na pensioen kan een stuk gecompliceerder zijn. Na vele jaren samen te hebben doorgebracht, kan het moeilijk zijn om alles te scheiden en opnieuw te beginnen. Maar wat gebeurt er precies met je rechten, titels en bezittingen als je gaat scheiden na het pensioen? In dit artikel zullen we de antwoorden op deze vragen bekijken.

De verdeling van bezittingen bij gemeenschap van goederen

Het is belangrijk om te weten dat de wetgeving rond echtscheiding en de verdeling van bezittingen per land kan verschillen. In Nederland is het zo dat wanneer je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, alles fifty-fifty verdeeld moet worden. Dus ook als je op pensioen bent, is het zo dat alles wat je hebt opgebouwd tijdens je huwelijk tot de gemeenschap van goederen behoort.

Rechten op bijzonder partnerpensioen in Nederland

Als je een pensioen hebt opgebouwd tijdens je huwelijk, dan heb je in principe recht op de helft van dit pensioen. Dit wordt het ‘bijzonder partnerpensioen’ genoemd en het betreft de pensioenopbouw die gedaan is tijdens de huwelijksperiode. Je hebt dus ook het recht om aanspraak te maken op het pensioen van je ex-partner. Jullie kunnen echter ook overeenkomen dat het pensioen bijvoorbeeld wordt verdeeld in percentage.

Behoud van familiale

Naast rechten op pensioen, heb je bij een huwelijk ook recht op bepaalde titels of erfenissen die in jouw familie werden doorgegeven. In ieder geval voor erfenissen die je via je ouders hebt verkregen is het zo dat deze van jou blijven. Er is geen verdeling met de ex-partner. Bij huwelijkse voorwaarden kan het anders zijn. Als je getrouwd bent in gemeenschap van goederen, moet je de titels mogelijk wel delen met je ex-partner.

Verdeling van gezamenlijk opgebouwde bezittingen

Maar wat gebeurt er met de bezittingen die jullie gezamenlijk hebben opgebouwd zoals een huis, auto of spaargeld? In Nederland wordt dit in principe fifty-fifty verdeeld als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd. Bij huwelijkse voorwaarden kan het anders zijn. Wanneer het niet lukt om samen tot een akkoord te komen dan wordt er een rechter ingeschakeld die zal besluiten wie welke bezittingen krijgt. Dit kan soms voor beide partijen ongunstig uitpakken.

Het inschakelen van een rechter in Nederland

Het scheiden na pensioen kan voor alle betrokkenen een zware tijd zijn. Het is belangrijk dat je de impact van de scheiding op je rechten, titels en bezittingen begrijpt. Het is aan te raden om een mediator of advocaat in te schakelen om te bespreken welke opties er zijn en wat de meest gunstige oplossing is voor alle partijen. Op deze manier kunnen jullie op de best mogelijke manier scheiden en allen profiteren van een betere toekomst.

Bron: descheidingsadvocaat.com

admin
the authoradmin

Geef een reactie