Tips

Euthanasieverklaring voorbeeld – een overzicht

715Views

Een euthanasieverklaring voorbeeld hoeft niet taalkundig foutloos te zijn. Het gaat erom dat je je wil uitspreekt op papier. Je begint dan ook met je eigen naam, geboortedatum en woonplaats. Vervolgens kun je een standaardzin opnemen zoals ‘met deze verklaring richt ik mij tot mijn behandelend arts(en)’. Daarna maak je het document verder op. Een methode is om de verklaring in drie delen uit te werken:

  • Uitgangspunten;
  • Situaties waarin ik niet verder wil leven;
  • Verzoek om hulp om te kunnen sterven.

Op die manier kun je een complete euthanasieverklaring schrijven.

Uitgangspunten van een euthanasieverklaring voorbeeld

Dit deel kun je vrij kort houden. Bijvoorbeeld het volgende: ‘Kom ik in een toestand die gepaard gaat met ondraaglijk lijden, die geen enkel uitzicht meer biedt op de terugkeer tot een levensstaat die voor mij redelijk en waardig is, ondanks alle arts(en)pogingen om dat lijden van mij te verlichten, dan wil ik niet verder leven’. Zo’n tekst geeft kort en krachtig aan wat het uitgangspunt is van je verklaring.

Situaties waarin ik niet verder wil leven

Hier noem je meer specifiek de situaties die voor jou bepalend zijn om tot zelfdoding over te gaan. Een van de situaties is dat je moet gaan leven aan beademingsapparatuur. Een andere situatie is dat je in het eindstadium van een kwaadaardige ziekte verkeert; of een chronische ziekte waar geen zinvolle behandeling meer voor is. Je stipt aan dat zo’n situatie gepaard gaat met volledige afhankelijkheid van anderen. Zodat je geholpen moet worden met drinken, eten, toiletgang en aan- en uitkleden. En dat je ziekte gepaard gaat met invaliditeit, kortademigheid en/of ernstige pijn. Dit zijn voorbeelden. Bij servicebureaus kun je (online) een euthanasieverklaring voorbeeld inzien en ook zelf samenstellen. Zodat je verklaring je wensen zo exact mogelijk verwoordt.

Verzoek om hulp om te kunnen sterven

In dit deel formuleer je je wens om hulp bij het sterven. Je schrijft in een euthanasieverklaring voorbeeld dat wanneer je in de bij het tweede punt beschreven toestand bent gekomen, dat je:

  • Je levenseinde uit vrije wil verkiest en aanvaardt en aan je behandelend arts verzoekt om je stervenswens te vervullen door toediening van middelen die leiden tot een milde dood.
  • Beseft en accepteert dat voor de uitvoering daarvan je nogmaals expliciet verzoekt om de wens tot sterven te bekrachtigen; dat doe je door de verklaring opnieuw en met een actuele datum te ondertekenen.
  • Wenst dat als je behandelend arts niet aan de stervenswens wil of kan voldoen, je een ander behandelend arts krijgt die daar wel toe bereid is.

Euthanasieverklaring voorbeeld is zelf in te vullen

Daarna komen vaak diverse juridisch getinte zinnen over wilsonbekwaamheid en over het van kracht blijven van de verklaring. En ook waar de verklaring gearchiveerd is. Ook zeer verstandig is het noemen van een belangenbehartiger wanneer je deze verklaring laat opstellen door Rocket Lawyer. Dit voor het geval je zelf je wensen op medisch gebied niet goed of niet langer meer kunt weergeven. De gegevens van je vertegenwoordiger komen in het euthanasieverklaring voorbeeld te staan. Je sluit af met:  ‘De gevolmachtigde heeft kennis van mijn wensen op medisch gebied. Ik geef met deze verklaring toestemming aan mijn behandelend arts om medische informatie te verstrekken aan mijn gevolmachtigde. Uiteindelijk volgen handtekening en andere gegevens. Je kunt een euthanasieverklaring rechtsgeldig (laten) opstellen bij een servicebureau voor juridische documenten. Zo weet je zeker dat je euthanasieverklaring duidelijk is.

admin
the authoradmin

Geef een reactie